Projekty Unijne

M-pole Martyna Miłek realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przygotowanie przedsiębiorstwa M -pole Martyna Miłek do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa.”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności 
firmy M-pole Martyna Miłek poprzez działalność 
eksportową na zagranicznych rynkach 
Efektem realizacji projektu będzie wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej, zwiększenie rozpoznawalności marki.

Wartość projektu: 545 874.00 PLN 
Dofinansowanie projektu z UE: 377 230.00 PLN