zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w ramach projektu POPW w ramach działania 1.2 "Internacjonalizacja MŚP" nabór 2021
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy M-pole Martyna Miłek, który powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym standardem tworzenia Modelu biznesowego, określonym w dokumentacji działania 1.2 "Internacjonalizacja MŚP" Program Operacyjny Polska Wschodnia, nabór 2021.
 

Treść zapytania:
Zapytanie ofertowe z dnia 01.04.2021 (PDF)

Załączniki:

Załącznik 1 do zapytania ofertowego z dnia 01.04.2021 (word)

 

INFORMACJE O WYBORZE OFERENTA 

 

Protokół wyboru oferenta 

Protokół wyboru oferenta - oświadczenie